Beskrivelse af register

1. Registerfører

NORDIC ONLINE SERVICE OU
Ahtri 12-200
10151 TALLINN
ESTONIA

2. Registrets navn

Stjernetilbuddet- medlemsregister

3. Registrets formål

Registeroplysningerne anvendes til at kontakte kunder og formidle virksomhedsoplysninger til tjenestens kortpartnere. Registerføreren har ret til at offentliggøre kundeoplysninger enten i skriftlig eller elektronisk form.

4. Kilder til registeroplysninger

Registrantens navn og stamdata NORDIC ONLINE SERVICE OU Registrantens navn og kontaktdata: Karolina Maal /  info (at) nordiconlineservice.com Øvrige oplysninger om registrant Nordic Online Service Ou eller dennes partnere

5. Levering af oplysninger og dataoverførsler uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Område

De registeroplysninger, som vedkommende har udleveret er udelukkende offentlige og derfor tilgængelige for tjenestens andre brugere. Der kan offentliggøres statistisk materiale om virksomheder i stjernetilbuddet-nyhetsbrev virksomhedsregister og om benyttelse af websiden. I denne forbindelse er virksomhedens eller brugerens oplysninger ikke identificerbare.

6. Principper for registerbeskyttelse

A. Manualt materiale

Registret indeholder ikke manualt materiale.

B. Oplysninger lagret på EDB

Betalende virksomhedskunder har adgang til egne oplysninger og kan vedligeholde disse ved hjælp af deres brugerkode og password. Registranten har adgang til alle registre. Adgangen til databasen er beskyttet med kode og password.

7. Ret til kontrol

Den registrede har ret til at kontrollere, hvilke oplysninger der er gemt om vedkommende i virksomhedsregistret. Anmodning om kontrol skal indsendes skriftligt og underskrevet til: NORDIC ONLINE SERVICE OU
Ahtri 12-200
10151 TALLINN
ESTONIA

Copyright © Stjernetilbudet.no